Soubory ke stažení

 • Farní listy
  název velikost publikováno stáhnout
  Farní list září 2023
  Program sušické pouti na Andělíčku, Obnova vozového parku sušické charity, Ministrant – ten, který slouží, Pouť do Assisi, Pouť v Lukovišti, Pozvánka do muzea Šumava, Výuka náboženství, Farní výlet do Putimi, Příprava dětí ke svátosti smíření a Eucharistie, Tipy na knihy,...
  4.91 MB 27.8.2023
  Farní list červen 2023
  Pouť Jantarovou cestou v Polsku, Pouť na Svatou Horu, Slavnost sv. Jana v Nepomuku, Velikonoční malování pro radost druhým, Pěší pouť chlapů, Ze Sušice za řekou, Zvony a zvonění, Deset let ministrantem, Ve farnosti, s farností – v církvi, s církví – ve světe a se světem,...
  5.23 MB 10.6.2023
  Farní list duben 2023
  Christine z Adopce na dálku nastupuje do školy .. O našem kamarádu Václavovi .. Velikonoční rozpis bohoslužeb v Sušici a okolí .. Ze Sušice za řekou .. Mýty a fakta o pomoci Ukrajincům .. Program vikariátní pouti na Svatou Horu .. Slyšel jsem o Tvé víře .. Dotace pro seniory spuštěny .. Křížovka
  6.46 MB 1.4.2023
  Farní list únor 2023
  Poděkování .. O tříkrálové sbírce na Sušicku .. Kaple sv. Josefa – Kněžice .. Radostná zpráva z Adopce na dálku .. 475 .. Ze Sušice za řekou .. Čeští delegáti na evropském synodálním setkání: „Synodalita se týká všech pokřtěných“ .. Setkání pro dívky u sester v ČB .. O našem Jendovi Švehlů .. Trochu statistik z roku 2022
  2.45 MB 1.2.2023
  Vánoční Farní list 2022
  Adopce na dálku .. Předvánoční zpovídání .. Rozpis bohoslužeb v době vánoční .. Advent a Vánoce v Sušici a okolí .. Celosvětové setkání mládeže v Lisabonu 2023 .. Betlémy v sušickém Muzeu Šumavy .. Sušičtí skauti Vám předají Betlémské světlo .. Advent a Vánoce na Mouřenci .. Jesličky v děkanském kostele .. PF 2023
  1.84 MB 20.12.2022
  Farní list prosinec 2022
  Nejlepší vánoční dárek .. Mladí se o víkendu (19. 11.) setkali se svými diecézními biskupy .. Šumavský Mouřenec zahájí advent koncertem Touch Of Gospel a žehnáním věnců .. Tříkrálová sbírka .. Ze Sušice za řekou .. Opravy sušické fary v roce 2022 .. Betlémské světlo .. Křížovka
  2.32 MB 1.12.2022
  Farní list listopad 2022
  Ze Sušice za řekou .. Ještě zbývá 274 dní .. Sociální pomoc .. Vzpomínáme .. Putování za sv. Vintířem .. Dušičkové bohoslužby .. Křížovka .. Zpovídání „o dušičkách“
  2.06 MB 1.11.2022
  Farní list září 2022
  Uvedení Mons. Jana Graubnera na Svatovojtěšský stolec .. Farní výlet do Putimi .. Ze Sušice za řekou .. Pouť v Lukovišti .. Příprava dětí ke svátosti smíření a eucharistie .. Výuka náboženství ve školním roce .. Plody synody .. Křížovka .. Poutní slavnosti Narození Panny Marie ve Strašíně na Šumavě
  3.56 MB 1.9.2022
  Farní list červenec–srpen 2023
  Poděkování za uplynulý školní rok 2021/22 .. Slavnost Těla a krve Páně na Andělíčku .. Mouřenecké léto 2022 .. Ze Sušice za řekou
  3.40 MB 1.7.2022
  Farní list červen 2022
  Pouť terciářů SFŘ na Svatou Horu .. Chválíme Pána rádi! .. Pozdrav od br. Nehemiáše .. Křížovka .. Půst chlapů .. Ze Sušice za řekou .. Otevřený Andělíček 2022
  2.39 MB 1.6.2022
  Farní list duben 2022
  Obrázky od srdce pro naše nemocné .. V Hartmanicích na Šumavě vyzvánějí opravené zvony .. Ze Sušice za řekou... .. Křížovka .. Bohoslužby o Velikonocích .. Zvony pro Šumavu .. Celosvětové setkání Františkovy ekonomiky
  2.02 MB 1.4.2022
  Farní list březen 2022
  Pomoc lidem na Ukrajině .. Společenství Božího lidu .. Katolická charismatická konference .. Křížovka .. Půst chlapů
  1.03 MB 1.3.2022
  Farní list únor 2022
  Podpora dětí z Adopce na dálku ® pro rok 2022 .. Skauti přinesli světlo z Betléma .. Křížovka .. Matka sušického kláštera .. Ze Sušice za řekou .. Synoda se zdárně vyvíjí
  2.86 MB 1.2.2022
  Vánoční Farní list 2021
  Rozpis vánočních bohoslužeb .. jesličky v kostele sv. Václava .. Betlémské světlo .. advent a Vánoce ve farnosti
  941.77 kB 20.12.2021
  Farní list prosinec 2021
  Klášterní střípky .. Nechte se očkovat .. 24 hodin v klášteře .. Putovní modlitební obrazy .. Křížovka .. Adventní a vánoční sbírka pro děti z Adopce na dálku ® .. Farní list slaví 25 let .. Inspirace k synodě .. Tříkrálová sbírka
  3.03 MB 1.12.2021
  Farní list listopad 2021
  Zpovídání o dušičkách .. „Dušičkové“ bohoslužby .. Dušičkové odpustky .. Synoda 2021-2023 krok za krokem .. Časopis Rodinný život .. Misijní neděle v Sušici .. Putování ke sv. Vintíři .. Kapucínská skládanka
  2.58 MB 1.11.2021
  Farní list září 2021
  5. výročí znovuvysvěcení kapličky v Lukovišti .. Prázdninové putování do Putimi .. Setkání zaměstnanců SSMS u kapucínů .. Příprava dětí ke svátosti smíření a eucharistie .. Břevnov? Břevnov! .. Poděkování za porciunkuli .. Výuka náboženství ve školním roce 2021-2022 .. Kapucínské střípky .. FamilyCamp – místo plné Boží lásky, setkání, inspirace a p
  2.69 MB 1.9.2021
  Farní list červenec–srpen 2021
  Rozloučení s panem farářem a vikářem Markem Antoni Donnerstagem .. P. Marek Donnerstag – průběh kněžské služby .. Setkání zdravotníků u kapucínů .. Vzpomínka na P. Jiřího Voráčka .. Divadlo s Lenkou Sasínovou .. Mariánská pouť Prahou .. FamilyCamp .. Klášterní plánování .. Sušice a okolí – program poutí
  2.71 MB 1.7.2021
  Farní list červen 2021
  Je za co děkovat - svědectví arcibiskupa Jana Graubnera o onemocnění covidem .. Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci Covid-19 .. Volební kapitula MBS SFŘ .. Co nového u kapucínů? .. Nové fotogalerie na webu naší farnosti .. Farní pěší pouť na Strašín .. Klášterní divadelní pozvánka .. O P. Jiřím Voráčkovi ..
  2.50 MB 1.6.2021
  Farní list duben 2021
  Chvála a dík za Vzkříšení Krista Pána .. Bohoslužby o Velikonocích 2021 .. Velikonoční zamyšlení .. Mgr. Vojtěch Šmídl .. Klášterní střípky
  2.24 MB 1.4.2021
  Farní list únor 2021
  Dopisy od dětí z Adopce na dálku® .. Děkujeme dárcům .. Letošní stavební sezóna .. Postní zamyšlení .. Mikulášské zastavení .. Klášterní mozaika
  1.77 MB 1.2.2021
  Příloha únorového Farního listu 2021
  1.06 MB 1.2.2021
  Farní list prosinec 2020
  10 let domu sv. Vintíře na Dobré Vodě .. parte P. Jiřího Voráčka .. Adventní a vánoční sbírka pro děti z Adopce na dálku .. 12. dopis od Anushy Arjun Bavidodi z Indie z Adopce na dálku .. Klášterní děkování .. Iniciativa smíření 2020 .. Projekt Zvony pro Šumavu .. Kapucínské plánování .. Informace pro ministranty .. Dokončení I. etapy opravy kostel
  2.02 MB 1.12.2020
  Farní list listopad 2020
  Oslava sv. Františka .. Co (ne)řekl papež František? .. Z klášterní kuchyně .. Dopis farníkům .. Dušičkové odpustky přehledně .. Živé vysílání z děkanského kostela sv. Václava v Sušici .. Nedělní liturgie v rodině
  1.15 MB 1.11.2020
  Farní list říjen 2020
  Výuka náboženství začala .. Příprava dětí ke svátosti smíření a eucharistie .. K Akci K .. Misijní neděle 18. října .. Říjnové kapucínské plánování .. Pouť na Andělíčku .. Setkávání maminek s malými dětmi
  2.95 MB 1.10.2020
  Farní list červenec 2020
  Farní náboženství .. Nový křížek na Rovině .. Slavnost prvního svatého přijímání .. Brožurka o P. Metoději Frankovi .. Poutní slavnosti a mimořádné bohoslužby červenec – září .. Ohlédnutí za divadlem .. Klášterní výhledy .. Noc kostelů .. Šumavské hudební léto 2020 .. Stavební sezóna začíná
  3.77 MB 1.9.2020
  Farní list červen 2020
  biskup Vlastimil v Sušici .. Mouřenecká premiéra .. Vzpomínka na výročí P. Františka Ferdy .. Noc kostelů 2020 .. Akce K .. Mapy.cz .. Na co se můžete těšit? .. Jak probíhala domácí výuka náboženství v době virové .. Poděkování
  1.90 MB 1.6.2020
  Farní list duben 2020
  Domácí výuka náboženství a příprava dětí na svátosti .. Samuel Přehodnocovač .. Andělé nad námi bdí, nebojte se .. Klášter v karanténě .. Za(o)pomenutá prevence .. Do třetice všeho dobrého: Laďa Heryán .. Na poslední chvíli a díky
  1.79 MB 1.4.2020
  Farní list březen 2020
  Pouť Pražského Jezulátka napříč staletími .. Chiara Lubichová - snoubenka Ježíše opuštěného .. Mariapoli Srní 2020 - setkání Hnutí fokoláre .. Šumavský Valentýn v Palvínově - vzniká nová tradice? .. Postní almužna - podpora charity a pastorace v postní době .. Vánoční vzdělávací program pro školy .. Farní kurz - akolyta 2020 .. 20 let adopce na dál
  3.63 MB 1.3.2020
  Farní list únor 2020
  Skautská mše .. Chiara Lubichová - snoubenka Ježíše opuštěného .. Tříkrálové zpívání v Dlouhé Vsi .. Mouřenecká setkání .. Najdi sám sebe - setkání pro mládež .. ENTERcamp - letní setkání mladých křesťanů .. Ladislav Heryán v Sušici .. Střípky z kláštera .. Sobotní mše s kytarovkou .. Půst chlapů
  2.73 MB 1.2.2020
  Příloha únorového Farního listu 2020
  Novéna k Pražskému Jezulátku.
  667.76 kB 1.2.2020