Výuka náboženství

Výuka náboženství

Školským zákonem (č. 561/2004 Sb., §15) je umožněna výuka náboženství v základních a středních školách jako nepovinný předmět za předpokladu, že se na něj přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. Tak tomu je například na obou sušických ZŠ.

Před lety se osvědčilo, že se žáci druhého stupně obou sušických ZŠ i Gymnázia v rámci školní výuky náboženství scházeli ve Středisku volného času v „Káčku“ v Klostermannově ulici. Vytvořilo se tak společenství mladých lidí rozvíjejících svůj vztah k Bohu. Ve školním roce společně vyrážíme na duchovní soustředění „24 hodin v klášteře“.

V novém školním roce 2023–2024 bude opět možnost přihlásit své děti k výuce náboženství ve škole. Nezapomeňte své děti přihlásit.

Náboženství je vyučováno i na dalších ZŠ v okolních farnostech.

Katecheta Mgr. Vojtěch Šmídl pověřený výukou náboženství na ZŠ Sušice, Lerchova ul., ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Gymnáziu Sušice, ZŠ Kašperské Hory a ZŠ Kolinec.

• ZŠ Lerchova ul. Sušice
• ZŠ T. G. Masaryka Sušice
• Gymnázium Sušice
• ZŠ Kašperské Hory
• ZŠ Kolinec