Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB SUŠICE, KAŠPERSKÉ HORY, BUDĚTICE, PETROVICE U SUŠICE, HARTMANICE
od 19. 5. do 26. 5. 2024 - 21. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
19. 5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): Slavnost Seslání Ducha svatého
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Slavnost Seslání Ducha svatého
Mše sv. pro rodiny s dětmi (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:      (P. Jan Kulhánek)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: Slavnost Seslání Ducha svatého (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: Slavnost Seslání Ducha svatého (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
11:30 farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice):    (P. Jan Kulhánek)
12:00 kostel sv. Jana Křtitele Svojšice: Slavnost Seslání Ducha svatého (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
18:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: Slavnost Seslání Ducha svatého
Liturgii doprovodí chválová skupina Chevra (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
PO
20. 5.
památka Panny Marie Matky Církve 08:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: Památka Panny  Marie, Matky církve
ÚT
21. 5.
sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 09:00 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: Vikariátní setkání
17:15 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
20:00 Fara Kašperské Hory: Lectio Divina Rozjímání na nedělními biblickými texty metodou Lectio Divina na faře v Kašperských Horách (P. Jan Kulhánek)
ST
22. 5.
sv. Rity z Cascie, řeholnice 13:00 nemocniční kaple sv. Anežky Sušice: -
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
ČT
23. 5.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 Volšovy: -

24. 5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 08:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: -
15:50 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:      Májová pobožnost (P. Jan Kulhánek)
16:00 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: -
16:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:    (P. Jan Kulhánek)
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
SO
25. 5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
14:00 Kostel sv. Mořice na Mouřenci: - (P. Jan Kulhánek)
15:00 kostel sv. Petra a Pavla Albrechtice: - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
17:00 kostel sv. Jana Nepomuckého Rábí: (s nedělní platností) ( volná intence )
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Hudebně doprovází sušická kytarovka (s nedělní platností) (Mons. Mgr. Adolf Pintíř)
19:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: -
NE
26. 5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): Slavnost Nejsvětější Trojice (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše sv. pro rodiny s dětmi (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:      (P. Jan Kulhánek)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: Slavnost Nejsvětější Trojice (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: Slavnost Nejsvětější Trojice (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
11:30 farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice): mše spojená se křtem a 1. sv. přijímáním (P. Jan Kulhánek)
14:00 Kochánov: - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
14:00 Kochánov: Poutní mše sv. (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
18:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: Slavnost Nejsvětější Trojice (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)

FARNÍ HLÁŠENÍ – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • V pondělí jste zváni na společnou modlitbu žen od 20.00 h v klášteře.
 • V úterý 21. 5. bude vikariátní setkání kněží v Petrovicích u Sušice. V 9.00 h je mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla. Všichni jste zváni na společnou modlitbu.
 • Mše sv. v kapličce ve Volšovech, čtvrtek 23. 5. v 18.00 h.
 • Poutní česko-německá mše sv. na Mouřenci bude v sobotu 25. 5. od 14.00 h.
 • V kapli Panny Marie Lurdské na Kochánově bude poutní mše sv. 26. 5. v 14.00 h. Není mše sv. ve Svojšicích.
 • Během Sušických slavností 25. - 26. 5. bude kaple Anděla Strážného otevřena od 14.00 do 16.00 h. Pravidelně od června zde bude čtvrteční mše sv. v 18.00 h.; v neděli zpřístupněn od 14.00 do 16.00 h.
 • Farní pouť do Říma v roku modlitby před svatým rokem. 26. 5. – 1. 6. 2024. Budeme na vás pamatovat v modlitbě, zároveň o ni prosíme i vás.

 

PŘIPRAVUJEME:

 • Májové pobožnosti budou:
  • v kostele Nanebevzetí Panny Marie vždy po ranní mši sv. a v neděli od 17.30 h.
  • ve farním kostele po večerní mši sv.
 • Ve čtvrtek 30. 5. bude slavnost Těla a krve Páně. Mše sv. na Andělíčku v 18.00 h s průvodem ke čtyřem oltářům. Oltáře připravují skupiny farníků. Vezměte s sebou upletené věnečky a pro děti košíčky s kvítky.
 • Vikariátní modlitební zastavení v Strašíně – 1. 6. 16.30 h – růženec, 17.00 h – mše sv. s doprovodem sboru ze Sušice. Zveme farníky na společnou modlitbu. Není mše sv. v děkanském kostele v Sušici.
 • V neděli 2. 6. bude poutní mše sv. ve 12.00 h v kapli Panny Marie Pomocné v Odolenově. Není mše sv. v Svojšicích.
 • V pátek 7.6. bude v našich farnostech Noc kostelů. Podrobnosti na plakátech.
 • První svaté přijímání dětí v Sušici bude příští neděli 9. 6. při mši svaté v 9.00 h.
 • Mše sv. v kapličkách kolem Sušice. Mše sv. ve čtvrtek v 18.00 h – 6. 6. Dobršín, 20. 6. Chmelná, 27. 6. Podmokly v 17.00 h, 27. 6. ve Volšovech.
 • Od 8. 4. je uzavřen klášterní kostel sv. Felixe s důvodu restaurování maleb. Bohoslužby jsou přeneseny do kostela Nanebevzetí Panny Marie do konce června.

Vikariátní poutní setkání v rámci Roku modlitby 2024 za vikariát Sušice - Nepomuk ve Strašíně.

16:30 hodin společná modlitba růžence

17:00 hodin mše svatá celebrovaná sídelním biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem

18:30 hodin posezení věřících s otcem biskupem


POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY