Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB SUŠICE, KAŠPERSKÉ HORY, BUDĚTICE, PETROVICE U SUŠICE, HARTMANICE
od 25. 2. do 3. 3. 2024 - 09. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): Sbírka na „Svatopetrský haléř“ (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Mše sv. pro rodiny s dětmi
Sbírka na „Svatopetrský haléř“ (P. Jan Kulhánek)
09:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:     (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
11:30 farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice):     (P. Jan Kulhánek)
12:00 kostel sv. Jana Křtitele Svojšice: - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
17:15 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: Křížová cesta
18:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
PO
26. 2.
pondělí 2. postního týdne 08:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: -
ÚT
27. 2.
úterý 2. postního týdne 17:15 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
20:00 Fara Kašperské Hory: Letio Divina
ST
28. 2.
středa 2. postního týdne 13:00 nemocniční kaple sv. Anežky Sušice: -
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
ČT
29. 2.
čtvrtek 2. postního týdne 18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -

1. 3.
pátek 2. postního týdne 08:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: -
15:50 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory: Křížová cesta
16:00 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: -
16:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:     (P. Jan Kulhánek)
17:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): Křížová cesta
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
SO
2. 3.
sobota 2. postního týdne 08:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
15:00 kostel sv. Petra a Pavla Albrechtice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
17:00 kostel sv. Bartoloměje Rejštejn:     (P. Jan Kulhánek)
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Hudebně doprovází sušická kytarovka (s nedělní platností) (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
18:45 farní kostel sv. Václava (Sušice): malé chvály
19:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: -
NE
3. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): - (P. Jan Kulhánek)
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Mše sv. pro rodiny s dětmi
Liturgii doprovodí chválová skupina Chevra (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:     (P. Jan Kulhánek)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
11:30 farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice):     (P. Jan Kulhánek)
12:00 kostel sv. Jana Křtitele Svojšice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
17:15 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: Křížová cesta
18:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)

FARNÍ HLÁŠENÍ – 2. NEDĚLE POSTNÍ

  • V neděli 25. 2. je sbírka na „Svatopetrský haléř“.
  • Farní rada. Zvoleni byli v tomto pořadí: Václav Melkus, Josef Komrska, Lada Kroupová.
  • Postní duchovní obnova v Sušici. Zveme všechny farníky na postní duchovní obnovu v Sušici každý postní čtvrtek. Téma: „Člověk je hříšný…“; host P. Marcin Chmielewski. Adorace a zpověď od 17.00 h, v 18.00 h mše sv., 19.00 h přednáška ve farním sále. Podrobnosti na plakátech.
  • Přihlašování mládeže na Enter Camp a Enter Junior je od 1. března ve 20.00 h. Pro velký zájem je potřeba přihlásit se první den. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na Aleše Jahodu. (608 343 432)
  • Pobožnost křížové cesty se budeme modlit každý pátek v postní době v děkanském kostele v 17.30 h, v klášteře v neděli v 17.15 h. Budeme rádi, když se zapojíte do vedení této modlitby.
  • 1. 3. první pátek v měsíci; po mši sv. pobožnost k Srdci Ježíšovu. Setkání akolytů na faře v 19.00 h.
  • V sobotu 2. 3. Cappuccino po ranní mši sv. v sobotu v klášteře, budeme rádi za drobné občerstvení.

 

PŘIPRAVUJEME:

  • Postní almužna. Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Podrobnosti na plakátech.
  • Ve středu 6. 3. v 19.00 h by se v klášterním kostele uskutečnil Modlitební večer odevzdání. Zveme společně s terciáři.
  • Do klášterní sakristie můžete přinášet vosk na výrobu svíček pro Ukrajinu.

D
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY