Pořad bohoslužeb

Rozpis mší svatých
od 24. 9. do 30. 9. 2023 - 39. týden

Ne. 24. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kazatel jáhen Václav Pikeš (Br. Jan) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
09:00 Mše sv. pro rodiny s dětmi
Kazatel jáhen Václav Pikeš (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
09:30 - (Mons. Mgr. Adolf Pintíř) (farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory)
09:30 - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.) (farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice)
10:30 - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice)
11:30 - (P. Jan Kulhánek) (farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice))
12:00 - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.) (kostel sv. Jana Křtitele Svojšice)
18:00 - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.) (klášterní kostel sv. Felixe Sušice)
Po. 25. 9. PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00
(Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.) (klášterní kostel sv. Felixe Sušice)
Út. 26. 9. SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
17:15 -
(farní kostel sv. Václava (Sušice))
18:00
(R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
St. 27. 9. PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
09:30 -
(Domov důchodců Sušice)
13:00 - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.) (nemocniční kaple sv. Anežky Sušice)
18:00
(R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
Čt. 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
09:00 Mše sv. s poděkováním za úrodu (P. Mgr. Maxmilián Petr Koutský CFSsS) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
09:00 Slavnost sv. Václava (Sušice)
09:30    (P. Jan Kulhánek) (farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory)
15:00   
(kostel Nejsvětější Trojice Srní)
18:00
(R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
Pá. 29. 9. SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
08:00 -
(klášterní kostel sv. Felixe Sušice)
09:00    
(kostel Nejsvětější Trojice Srní)
15:50   
(farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory)
16:00
(R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice)
16:30     (P. Jan Kulhánek) (farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory)
18:00
(R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
So. 30. 9. PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 - (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.) (klášterní kostel sv. Felixe Sušice)
09:00    
(kostel Nejsvětější Trojice Srní)
15:00 - (P. Jan Kulhánek) (kostel sv. Petra a Pavla Albrechtice)
18:00 Mše sv. se sušickou kytarovkou (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt) (farní kostel sv. Václava (Sušice))
19:00 -
(klášterní kostel sv. Felixe Sušice)

FARNÍ HLÁŠENÍ – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 • V pátek máme svátek archandělu Michaela, Gabriela a Rafaela.
 • V úterý 26. 9. setkání maminek s dětmi na faře v 10.00 h. Těšíme se na nové maminky.
 • Kaple na Andělíčku do konce září bude otevřena pro poutníky v neděli od 14.00 – 16.00 h.
 • O slavnosti sv. Václava ve čtvrtek 28. 09. bude mše svatá v děkanském kostele v 9.00 h. s doprovodem chrámového sboru a s poděkováním za úrodu. Mši sv. sloužit bude P. Mgr. Petr Maxmilián KOUTSKÝ, CFSsS - generální přestavený Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. Mše sv. bude také v 18.00 h. Farní den na zahradě fary od 15.00 h. Těšíme se na besedu mládeže o Lisabonu, skákací hrad pro děti a pro nás všechny dobré občerstveni.
 • Od čtvrtka 28. 9. do neděle 1. 10. bude na Srní podzimní formační setkání Mariapoli hnutí fokoláre. Více informací na webu https://www.focolare.cz/ nebo plakátech.

 

PŘIPRAVUJEME:

 • Po prázdninách se obnovují mše svaté v kapličkách kolem Sušice. Mše svaté ve čtvrtek: Chmelná 5. 10. v 17.00 h., poutní mše svatá v Podmoklech 8. 10. v 14.00 h.
 • Ve středu 4. 10 bude informativní schůzka rodičů před přípravou děti na první svaté přijímání od 16.00 h.
 • Ve středu 4. 10 je v klášteře slavnost sv. Františka, mše sv. v 18.00 h. Nebude mše v děkanském kostele. O. Marek Vácha se omluvil a nakonec nepřijede, jeho přednáška je přesunuta na pondělí 16. 10.
 • V neděli 8. 10. 2023 bude titulární Česko-Německá slavnost kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě u Sušice od 13.30 h. Zároveň jste zváni na každoroční poutní putování ze Sušice ke sv. Vintíři; odchod od kostela sv. Václava v 8.30 h. Po cestě bude překvapeni-občerstveni. Přihlaste se, prosím, v zákristii dekanského kostela.
 • Bratři Kapucíni budou rádi, když v sakristii vyjádříte do 18. 10. svůj názor na budoucí výmalbu kapucínského kostela.
 • Volné úmysly mší svatých. Je možné zapsat v sakristii do konce roku 2023 a taky na novy rok 2024.
 • Na chystanou farní pout do Říma od 26. 5. do 1. 6. 2024 máme již obsazeno.