Biblické tance

Biblické tance

Biblické tance – ekumenické společenství žen, které se schází každé úterý v 18.45 h na sušické faře.

Biblický tanec je modlitba celým tělem, nemodlí se jen naše ústa, nemodlí se jen naše mysl, ale gestem nohou, rukou a hlavy se modlí celé naše tělo. Biblický tanec je radostným vyjádřením přítomnosti Boží.