Farní rady - seznam

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

„(Nikdo nebyl volen), pozval jsem vedoucí různých skupin.“ (P. Václav Hes)

Rada se schází 1x za 1 ½ měsíce vždy v 19.00 h po večerní mši sv. na faře. Na základě stanov byli do Farní rady jmenováni tito členové:

Jméno
Jan Blahouš
Anna Blažková
Aleš Jahoda
P. Jan Kulhánek
Jiří Lejsek
Petr Alk. Petřivalský, OFMCap.
Václav Pikeš
P. Adolf Pintíř
Anna Potužníková
Čeněk Šebesta
Václav Švehla
Jan Švehla ml.
P. Jarosław Zygmunt