• Každý adventní den jedno zastavení, jedno zamyšlení

  Adventní kalendář

 • každý čtvrtek 7., 14. a 21. 12.

  Adventní duchovní obnova

 • soboty 9., 16. a 23. 12. vždy od 7.00 h

  Mariánské mše sv. v Kašperských Horách

 • v sobotu 16. 12. ve 14.00 h

  Koncert Žihelského sboru na Mouřenci

 • 24. 12. od 11.00 h

  Štědrá hodinka na Mouřenci – speciální vánoční prohlídka

 • děkanský kostel 26. 12. od 17.00 h

  Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

"Jsem Neposkvrněné početí." - Tak se představila Matka Boží Bernardettě v Lurdech čtyři roky poté, co Pius IX. r. 1854 vyhlásil jako dogma, že Panna Maria byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu. Panna Maria, po vyvolení za Matku Božího Syna - Spasitele, "byla od Boha obdařena dary hodnými tak velkého úkolu. Anděl Gabriel ji při zvěstování zdraví jako milostiplnou.

Číst dál

Oznámení

Minutová modlitba za mír

Minutová modlitba za mír

Výzva k modlitbě za mír! Každý den se v 16.00 h na jednu minutu zastavme, abychom se modlili za mír ve světě, za ukončení konfliktů a za obnovení klidu ve ...

Detaily
Vánoce na Mouřenci

Vánoce na Mouřenci

Mouřenec neděle 3. 12. ve 14.00 h Zahájení adventu a žehnání věnců na Mouřenci s P. Jendou. Je možné zakoupit věnec na Mouřenci nebo si přinést vlastní.   ...

Detaily
Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova

Zveme všechny farníky každý adventní čtvrtek (7., 14. a 21. 12.) na obnovu v naší farnosti.   Program: 17.30 h – příležitost ke svátosti smíření (kostel sv. Václava) 18.00 h – mše sv. s adventní...

Detaily
Mariánské mše sv. v Kašperských Horách

Mariánské mše sv. v Kašperských Horách

O adventních sobotách 9., 16. a 23. 12. vždy od 7.00 h Vás srdečně zveme na roráty při svíčkách do kostela sv. Markéty v Kašperských Horách.

Detaily
Adventní mše sv. ve Vatěticích

Adventní mše sv. ve Vatěticích

Srdečně zveme na adventní mši svatou při svíčkách, které se uskuteční v kapli ve Vatěticích od 15.45 h.

Detaily