Farní rada

Farní rada

„(Nikdo nebyl volen), pozval jsem vedoucí různých skupin.“ (P. Václav Hes)


Rada se schází 1x za 1 ½ měsíce vždy v 19.00 h po večerní mši sv. na faře. Na základě stanov byli do Farní rady jmenováni tito členové:

 

P. Jarosław Zygmunt, farář a předseda Farní rady
P. Jan Kulhánek, farní vikář
Vojtěch Šmídl, katecheta
Šárka Šmídlová, katechetka
br. Petr Petřivalský OFMCap., rektor klášterního kostela a výpomocný duchovní
Jiří Lejsek
Anna Potužníková
Václav Pikeš, jáhen
Čeněk Šebesta
Václav Melkus
Václav Švehla

 

Funkční období nové Farní rady jsou 4 roky, tedy od 1. listopadu 2024 do 31. října 2028.