Volby do Farní rady

Volby do Farní rady

Datum a čas

18.2.2024 od 07:30 do 10:15

Místo uskutečnění

Kostely Sv. Václava, Sv. Felixe

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Volby do Farní rady

Jména kandidátů do Farní rady jsou vyvěšena na nástěnce u děkanského kostela a u volebních uren.

V neděli 18. 2. proběhnou volby po bohoslužbách v 7.30 a v 9.00 h ve farním kostele a také po večerní mši sv. v klášteře.

Budou se vybírat 3 členové. Na lístek, prosím, napište číslo jednoho kandidáta vhoďte do urny u vchodu do kostela.