Ze Sušice za řekou...

Minulé číslo Farního listu jsme s „kapucínskou kronikou“ prováhali, tak zkusíme připojit ještě pár slov z dávnověku: to znamená z dubna 2024. Tady jsou…

Číst dál