Publikováno v červnovém Farním listu: Farní list červen 2024 (1.37 MB)

 

Sv. Jan ve svém prvním listě píše: „Bůh je láska.“ Tato slova platí o Ježíšovi. Ježíš je láska. Všude z něho vyvěrá láska. Tu v něm potkáme vždy. Ale chceme také rozjímat o tom, kde je její horoucí a vyzařující střed. Láska ke všemu, co dýchá a žije, ke všemu, co Otec stvořil, co se zrcadlí v jeho podobenstvích. Ježíše vede láska, když vidí opuštěný zástup těch, kteří byli jako ovce bez pastýře. Láska silná a velkodušná. A láskou jsou vedena jeho slova: „POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KDO SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI, A JÁ VÁS OBČERSTVÍM.“ To je láska jistá si svou nevyčerpatelnou silou.

 

Srdce našeho Spasitele Ježíše je pro nás nejvyšším vzorem. Chvalozpěv ze svátku nazývá Ježíšovo Srdce svatyní Boží štědrosti a bohatým pramenem milosrdenství a milosti. Když se Ježíš zjevil sv. Markétě Marii Alacoque, stěžoval si, že křesťané mají k němu málo lásky a vděčnosti. Ale náš Spasitel, nezůstal jen při výčitkách. Jeho nesmírná láska k nám jej vedla k tomu, že dal bohatá zaslíbení těm, kdo budou uctívat jeho Srdce. Ta zaslíbení pramení z lásky k nám, kteří máme být jeho bratry a sestrami zde i na věčnosti. Proto se také nevyplní na těch, kdo by se snažili dosáhnout těch zaslíbení jen z vypočítavosti, bez lásky k Ježíši.

 

Například rodinám, kde se uctívá Srdce Páně životem v pokorné službě, vzájemné lásce a v pokoji, slibuje Ježíš své zvláštní požehnání. Tedy nestačí jen pověsit na zeď obraz Srdce Páně, popřípadě jej vyzdobit květinami a zapálit před ním svíčky. To je úcta čistě povrchní a z takové úcty nemá nic ani Ježíš, ani rodinní příslušníci. Celým životem podle vzoru Ježíšova mu musíme prokazovat úctu, vděčnost a lásku, jinak o nás platí: „Lid tento mne ctí jen ústy, ale svým srdcem je ode mne daleko!“

 

Přeji požehnaný čas července.

 

+ P. Jarosław

 

Publikováno v červnovém Farním listu: Farní list červen 2024 (1.37 MB)